โรงเรียนรับขวัญ

กลองชุด

กลองชุด

กลองชุด เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่สำคัญในวงดนตรี และมีส่วนเพิ่มอรรถรสในการรับฟังเพลงอีกด้วย การสอนเน้นทฤษฎี และปฏิบัติควบคู่กัน เริ่มจากการเรียนรู้และทำความเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของกลองชุด ฝึกการอ่านโน้ต ความสัมพันธ์ระหว่างมือและเท้า และการเคาะจังหวะ

สนใจติดต่อ โทร. 02.440.0789 - 90 หรือ 083.003.4340