โรงเรียนรับขวัญ

เปียโน

เปียโน

Piano:ใช้หลักสูตรเปียโนคุณภาพสากลของ Alfred's จากประเทศอเมริกา แนวการสอนจะเรียนรู้การเล่นเปียโน, การอ่านโน๊ต, ทักษะการฟัง การเรียนเปียโนช่วยเสริมสร้างสมาธิ ความมั่นใจ อีกทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ และความกล้าแสดงออก

สนใจติดต่อ โทร. 02.440.0789 - 90 หรือ 083.003.4340