โรงเรียนรับขวัญ

ดนตรีไทย

ดนตรีไทย

ดนตรีไทย: เป็นการเรียนเพื่อปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นไทย ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรี และเพลงไทย ฝึกสมาธิ พัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างความเข้าใจในการอ่าน และการเขียนโน๊ตดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยเป็นเครื่องดนตรีที่เรียนรู้ได้ง่ายเป็นเร็ว เด็กๆสามารถเบ่นเพลงที่คุ้นหูได้ในระยเวลาอันสั้น

สนใจติดต่อ โทร. 02.440.0789 - 90 หรือ 083.003.4340