โรงเรียนรับขวัญ

ดนตรีเด็กเล็ก สำหรับเด็ก อายุ 3 ? 4.5 ปี

ดนตรีเด็กเล็ก สำหรับเด็ก อายุ 3 ? 4.5 ปี

หลักสูตรนี้จะช่วยปูพื้นฐานทักษะทางดนตรีให้กับเด็ก โดยใช้บทเพลงนิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนจะเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการฟัง, การร้อง, จังหวะ, การเคลื่อนไหว, การโต้ตอบ อีกทั้งเรียนรู้การใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เด็กๆ จะสนุกสนานกับการเรียนพื้นฐานทางดนตรีเพื่อทักษะที่ดีสำหรับการเรียนในระดับต่อไป

สนใจติดต่อ โทร. 02.440.0789 - 90 หรือ 083.003.4340