โรงเรียนรับขวัญ

กีต้า

กีต้า

Guitar : กีตาร์คลาสสิค กีตาร์ป็อปปูล่า และกีตาร์ไฟฟ้า โดยใช้หลักสูตรของ Alfred's เน้นการอ่านโน๊ต, จังหวะ, คอร์ด, รวมถึงพื้นฐานท่านั่งที่ถูกต้อง เพื่อพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาสู่การเรียนในระดับต่อไป

สนใจติดต่อ โทร. 02.440.0789 - 90 หรือ 083.003.4340