My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

โรงเรียนรับขวัญ

วาดรูปเด็กเล็ก

วาดรูปเด็กเล็ก

เป็นกิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โยเด็กๆ จะเรียนรู้พื้นฐานศิลปะในด้านต่างๆ เช่น การวาดภาพ, การระบายสีชนิดต่างๆ ได้แก่ สีไม้, สีเทียน, สีน้ำ และสีโปสเตอร์ รวมถึงการปั้นซึ่งเป็นการฝึกให้รู้จักการสังเกตุ เป็นการเสริมสร้างสมาธิ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในผลงานของตนเอง (เรียนรู้พื้นฐานศิลปะ การปั้น การวาดภาพ และการระบายสีด้วยสีไม้ สีเทียน และสีน้ำ เป็นต้นเพื่อฝึกให้รู้จักการสังเกต สมาธิ สร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างงาศิลปะด้วยตัวเอง

สนใจติดต่อ โทร. 02.440.0789 - 90 หรือ 083.003.4340