, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

โรงเรียนรับขวัญ

วาดรูปเด็กเล็ก

วาดรูปเด็กเล็ก

เป็นกิจกรรมช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โยเด็กๆ จะเรียนรู้พื้นฐานศิลปะในด้านต่างๆ เช่น การวาดภาพ, การระบายสีชนิดต่างๆ ได้แก่ สีไม้, สีเทียน, สีน้ำ และสีโปสเตอร์ รวมถึงการปั้นซึ่งเป็นการฝึกให้รู้จักการสังเกตุ เป็นการเสริมสร้างสมาธิ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในผลงานของตนเอง (เรียนรู้พื้นฐานศิลปะ การปั้น การวาดภาพ และการระบายสีด้วยสีไม้ สีเทียน และสีน้ำ เป็นต้นเพื่อฝึกให้รู้จักการสังเกต สมาธิ สร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างงาศิลปะด้วยตัวเอง

สนใจติดต่อ โทร. 02.440.0789 - 90 หรือ 083.003.4340